Göz Yaralanmaları

Göz Yaralanmaları

Fakat göz kazaların da düşen ya da uçuşan nesne çarpması ve kıvılcım sıçraması kaynaklı olduğunu biliniyor.

İkitelli osgb, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında öncelikli ele alınması gereken konulardandan biri, belki en önemlisinin iş kazaları olduğunu söylemekte ve haklı bu konuda.
Göz yaralanmalarında 5 temel sebep tespit edilmiştir,  bunlar sırasıyla;
darbe/çarpma,
ısıl etkiler,
kimyasallara maruziyet,
toz maruziyeti
optik radyasyondur.

Türkiye'deki verilere tam olarak ulaşılabilmiş değiliz. Bunun sebebi kayıtsız çalışan birçok insanın da olması. Fakat göz kazaların da düşen ya da uçuşan nesne çarpması ve kıvılcım sıçraması kaynaklı olduğunu biliniyor. Ülkemizde de her gün kabaca 235 göz yaralanması yaşandığını söylemek çok da mantıksız olmayacaktır. İkitelli osgb, burada ilginç bir istatistiği daha karşımıza çıkarıyor, göz yaralanmalarının %90'ının uygun göz koruyucu kullanılmış olması halinde engellenebilir nitelikte olması!

İkitelli iş güvenliği bu konuyla ilgili bir istatistikte ise göz yaralanmasına sebep olan kazaların %60'ının göz koruyucuların kullanılmamasından, %40'ının ise yanlış kişisel koruyucu donanım kullanılmasından kaynaklandığı yönünde olduğunu söylüyor. İkitelli osgb, uçan ya da düşen cisim çarpmaları ve kıvılcım sıçramalarında yaralanmaya sebep olan taneciklerin %60' olduğunu söylemekte.
İğne ucundan daha küçük olduğu ve havada elle fırlatılan bir cisimden daha süratli hareket ettiği tespitine ulaşılmış.

Tüm göz yaralanmasına maruz kalan kişilerin oranlarına bakıldığında bunların %40'ının kendi işinde çalışan ustalar (tamirci, su tesisatçısı, vb.), %20'sinin ise işçiler olduğu da belirtiliyor. Ayrıca İkitelli osgb,  İşçiler için göz yaralanmalarında %40'ı üretim sektöründe meydana gelirken, %20'si ise inşaat sektöründe meydana geldiğini de belirtmekte.

Tüm bu bilgilere bakıldığında çıkan sonuç ise, İkitelli iş güvenliği nin koruyucu ve donanımla ilgili konularda eğitim ve bilgilendirmelerinin ne kadar önemli olduğudur. Tüm bunların yanında gündelik yaşamımız da bile dikkat etmek zorundayız.

İşte tam da buradan hareketle ikitelli osgb göz sağlığının önemine dikkat çekmeye ve iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatmaya çalışmaktadır. 

İkitelli osgb ile ilgili daha geniş bilgi edinmek için siteyi ziyaret edebilirsiniz.