COVID-19'un İşyerinizde Yayılmasını Önlemenin Basit Yolları

COVID-19'un İşyerinizde Yayılmasını Önlemenin Basit Yolları

Aşağıda tanımlanan düşük maliyetli önlemler, işyerlerimizde başta COVID-19 olmak üzere, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Aşağıda tanımlanan düşük maliyetli önlemler, işyerlerimizde başta COVID-19 olmak üzere, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
COVID-19 henüz size ulaşmamış olsa bile işyerlerinde aşağıdaki önlemler şimdiden alınmaya başlanmalıdır. Böylelikle, hastalık nedeniyle kaybedilen iş günleri azaltılabilir ve COVID-19 hastalığının yayılması durdurulabilir veya yavaşlatılabilir.

•Sık kullanılan ve temas edilen yüzeyler ile salya ve tükrük bulaşma ihtimali olan yüzeylertemizlenmeli, hijyenik hale getirilmelidir;
oDezenfektan içeren, alkol bazlı veya hipoklorit(=çamaşır suyu- 1lt suya 10cc ) içerensıvılarla virüs bulaşmış olabilecek yüzeyler ( masa, sıralar, telefonlar, klavyeler, kapı kollarıvb) günde 2-3 kez silinmelidir.

Tüm çalışanların
(alt yükleniciler, müşteriler, ziyaretçiler dahil) yeterli-etkili, hijyenik el yıkama alışkanlığıedinmeleri sağlanmalıdır.

-Kolay ulaşılabilir noktalara el dezenfektanları yerleştirilmesi, mevcutta olanların sayısınınartırılması ve sürekli dolu tutulması sağlanmalıdır.
-Hatırlatıcı ve özendirici afişler, broşürler, uyarı yazıları hazırlanmalı, dağıtılmalı, sıkkullanılan alanlara asılmalı ve el yıkamanın önemi sık sık hatırlatılmalıdır.
-İşyeri sağlık ve güvenlik personelinin yönlendirmesi ile doğrudan veya intranet üzerindenellerin doğru ve sık yıkanması konusunda bilgilendirme yapılmalı, doğru el yıkamakonusunda uygulamalı eğitimler verilmelidir.
-Tüm çalışanların hijyenik el yıkama yapabilmeleri için lavabo, musluk ve sabuna kolayulaşabilmeleri sağlanmalıdır.
-İnsanların yoğun kullandığı çok sayıda insanın girip çıktığı alanların (yemekhane, çayocakları, bekleme salonları vb.) zeminleri günde 2-3 kez dezenfektanlı sıvılarlasilinmelidir.

İş yerinde solunum hijyenini özendirin

-Solunum hijyenini özendirecek posterlerin ve afişlerin dağıtılması ve asılmasısağlanmalıdır. Ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği birimlerince işyerinde diğer iletişimkanalları kullanılarak (şirket içi mail, intranet duyuruları vb.) bilgilendirmeler yapılmalıdır.
-Yeterli miktarda tıbbi maske (N95/FFP2 veya N100/FFP3 değil) ve/veya kağıt mendilbulundurulmalı ve burun akıntısı, öksürük ve hapşırık şikayeti olanlar tarafındankullanılması sağlanmalı, kullanılan maske ve mendillerin hijyenik bertarafı için atıkkutuları temin edilmelidir.

Yurtdışına seyahat etmesi -zorunlu ve ertelenemez olan - çalışanlar (alt yükleniciler dahil)Sağlık Bakanlığı ve ulusal seyahat önerileri almak üzere işyeri sağlık birimlerine danışmaları içinyönlendirilmelidir.

-Çalışanlar, alt yükleniciler ve tedarikçiler arasında hafif grip, nezle, ateş (37,3°C ve üzeri) kuruöksürürk şikayetleri olanların evlerinde istirahat etmeleri önerilmeli/duyurulmalıdır. Bukişilere, hastalık belirtilerini gizleyebilecek ateş düşürücü ve ağrı kesici (parasetamol, ibuprofen,aspirin vb.) gibi ilaçları kullanmaları halinde de evlerinde kalmaları (veya evlerinden, uzaktançalışmaları) gerektiği belirtilmelidir.
-Kişilerde hafif belirtiler olması halinde de evlerinde kalmaları gerektiği duyurulmalı veözendirilmelidir.
-Bu mesajları içerecek posterlerin işyerlerinde asılması, duyurulması, Ek olarak, işyerindediğer iletişim kanalları kullanılarak (şirket içi mail, intranet duyuruları vb.) bilgilendirmeleryapılması gereklidir.
-İşyeri sağlık birimi, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vb. sağlıkotoritelerince hazırlanan görsel, poster, broşür vb. materyaller temin edilerekişyerlerinde dağıtımı, duyurulması, asılması sağlanmalıdır.
-Çalışanlara, sağlık nedeniyle evlerinde kalmak zorunda oldukları sürenin “hastalık izni”kapsamında değerlendirileceği net bir şekilde açıklanmalıdır.