İş Sağlığı

İş Sağlığı

İş hayatımıza daha sağlıklı bir ortam hazırlamak için yapılan çalışmalar. Denge OSGB, gerek iş sağlığı gerekse iş güvenliği açısından size şeffaf ve profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Ayrıca en önemli farkımız size ayda bir kere doktor hizmetinden

İş hayatımıza daha sağlıklı bir ortam hazırlamak için yapılan çalışmalar.

Denge OSGB, gerek iş sağlığı gerekse iş güvenliği açısından size şeffaf ve profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Ayrıca en önemli farkımız size ayda bir kere doktor hizmetinden ziyade sürekli doktor hizmeti ile hizmet vermektedir. Çünkü doktora ne zaman ihtiyaç duyacağınız belli olmaz. Bu bağlamda Denge OSGB sürekli yanınızdadır. 

İş sağlığı, her ne kadar devlet üzerine düştüğü için zorunlu bir hizmet gibi gözükse de Denge OSGB ye göre bu hizmet bir zarüriyettir. Çünkü sağlıklı personel ile gerek firmalar kazanıyor gerekse çalışanlarımız rahat ediyor. Çünkü insan sağlığı bize göre her şeyden önce gelir. Ve biz iş sağlığını çok önemsiyoruz. Size hakkı ile iş sağlığı hizmeti sunuyoruz. 

İş sağlığı ve güvenliği, ‘İSG’ tüzük ve kanunlarla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.

İş güvenliğinin önemi : Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.