Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; Olması muhtemel acil durumları

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.