Ekim Ayında 1.610 İş Yerinin Sağlık Kriterlerine Uymadığı Tespit Edilmiş

Ana Sayfa > İSG Haberleri

Ekim Ayında 1.610 İş Yerinin Sağlık Kriterlerine Uymadığı Tespit Edilmiş

Ekim 2014’te iş sağlığı ve iş güvenliği açısından denetlenen 2.079 iş yerinden 1.610’u sağlık kriterlerine uygun bulunmamış.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in soru önergesine verdiği yanıtta, iş müfettişlerince inşaatlarda 2014 yılı Ekim ayı içerisinde iş sağlığı (işçi sağlığı) ve güvenliği bakımından toplam 2.079 iş yerinde teftiş yapıldığını, 1.610 iş yeri için işin durdurulması yönünde rapor tanzim edildiğini söyledi. Bakan, söz konusu iş yerlerinin kapatılıp kapatılmadığı konusunda bilgi vermedi.

Bakan Çelik’in yanıtı şöyle:

“Bakanlığımızca 2014 yılı Ekim ayı içerisinde yapı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından toplam 2.079 işyerinin teftişi yapılmış ve yapılan teftişler neticesinde 1.610 işyeri için iş yerinde işin durdurulması/kısmi durdurulması yönünde kanaat belirtilen idari tedbir raporları tanzim edilmiştir. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen ‘İş yerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet, üç müfettişten oluşur. Kurul Başkanlığı heyete başkanlık edecek müfettişi belirler. Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde verir. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve heyetçe imzalanır’ hükümleri gereği heyete intikal eden söz konusu raporların tümüyle ilgili iş yerinde işin durdurulması/kısmı durdurulması kararları alınmış ve söz konusu kararlar ilgili yönetmeliğin 7’nci maddesi ‘Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir’ hükmü gereği ilgili mercilere gönderilmiştir. ”