Hakkımızda

2012 yılında Mehmet Ruhi Ayçiçek öncülüğüyle başlayan “İş sağlığı ve güvenliği” hizmetimize müşterilerin işçi sağlığı taleplerini gerçekleştirebilmek ve daha iyi hizmet verebilmek için 2015 yılında sürekli doktor ve revir hizmetimiz ile Aykosan Sanay

Devamı
Hakkımızda

Hizmetlerimiz

İkitelli İş Güvenliği

İkitelli İş Güvenliği

Sürekli doktor hizmeti ile her daim yanınızda olan Denge OSGB sizlere İkitelli Aykosan sanayi sitesi iş güvenliği içerisinde hizmet vermektedir. Bu

İş Sağlığı

İş Sağlığı

İş hayatımıza daha sağlıklı bir ortam hazırlamak için yapılan çalışmalar. Denge OSGB, gerek iş sağlığı gerekse iş güvenliği açısından size şeffaf ve

İş Güvenliği

İş Güvenliği

Denge OSGB , iş güvenliğine farklı bir bakış açısı getirmektedir. Zira iş güvenliği özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kesinlikle iş

Mobil Sağlık

Mobil Sağlık

Sağlık ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Denge OSGB olarak her daim mobil sağlık için hazırız. Size gerek iş yerinizde gerekse kendi kliniğimiz de hizmet

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, işyerinde varolan tehlikelerin belirlenerek bu tehlikelerin riske dönüşmesini engelleyen çalışmalardır. Risk Değerlendirmesi

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; Olması muhtemel acil durumları

Ekibimiz

Sıkça Sorulan Sorular

İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin temel görevi, işyerindeki tehlikeleri ve bu tehlikelerden doğabilecek riskleri ortaya çıkartarak, alınması gereken tedbirleri belirlemektir. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar ve İSG profesyonelleri, işverenlere karşı sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı İSG profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları işverene iletmek ve işverence uyulmayan hayati tehlike arz eden riskleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek ile yükümlüdür.

13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasına göre Yönetmeliğin Ek-1’indeki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları ve aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur. Diğer yandan işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın Yönetmeliğin EK-1’indeki listede sayılan ve yapılacak veya yapılan işin tehlikeli veya çok tehlikeli olarak belirlenmesi, mesleki eğitim alma zorunluluğu için yeterlidir.

Kamu kurumları hariç 10’dan az çalışanı olan ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin, ekonomik sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde, Bakanlık maddi destekte bulunacaktır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere; iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere iş yeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis eder. Ancak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar oldukları için OSGB’ler şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır. 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlü olacak. Şirketler bu yükümlülüklerini, ilgili personeli kadrolarında bulundurarak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alarak karşılayabilirler. Alınması gereken yasal minimum hizmet süresi şirketin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişkenlik gösterir.

İşyeri Tehlike Sınıfı üçe ayrılır. 1-Çok Tehlikeli 2- Tehlikeli 3- Az Tehlikeli olmak üzere NACE kodunuzdan işyerinizin tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz.

Evet Denge OSGB size her türlü OSGB hizmeti ve doktor hizmeti konusunda yetkilidir.

6331 sayılı kanuna göre; Az tehlikeli sınıfta çalışan sayınız 50’nin altında ise 01.07.2016 tarihinde, Az tehlikeli sınıfta çalışan sayınız 50’nin üstünde ise 01.01.2013 tarihi itibariyle, Tehlikeli sınıfta çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihi itibariyle, Çok tehlikeli sınıfta çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihi itibariyle bu hizmetleri almakla yükümlüsünüz.

İşyerleri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın risk analizi, acil durum eylem planı ve çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimini yaptırmak zorundadır.

İletişim

Blog

Göz Yaralanmaları

Göz Yaralanmaları

Fakat göz kazaların da düşen ya da uçuşan nesne çarpması ve kıvılcım sıçraması kaynaklı olduğunu biliniyor.

Devamı
Hijyen Eğitimi Nedir?

Hijyen Eğitimi Nedir?

İkitelli iş güvenliği Hijyen eğitimi, işyerinizde ve hayatınızda bulunan tüm insanlar için alınması gereken eğitimler arasındadır.

Devamı
Patlamadan Korunma

Patlamadan Korunma

Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek

Devamı